O sboru


Jitro je složitý komplex přibližně 350 dětí mezi 4 a 19 lety navštěvujících postupně několik oddělení. Přípravná oddělení se jmenují Broučci, Světlušky, Skřivánek A, Skřivánek B a Vlčí máky. Posledním stupněm před vstupem do hlavního sboru se pro děti stává Jitříčko, v němž zažívají zkoušky s hlavním pěveckým sborem. Kromě zpěvu a hlasové výchovy se děti od nejútlejšího věku věnují hudební teorii a intonaci. Sbormistry, kteří působí v přípravných odděleních Jitra, jsou Lucie Gregorovič Fárová, Lenka Plašilová, Filip Tesař a Květoslava Skopalová. Hlavním korepetitorem Jitra je klavírista Michal Chrobák.

Pěvecký sbor má své sídlo ve „zpívajícím domečku“ v Gayerových kasárnách v Hradci Králové.

Jitro - hlavní oddělení sboru


Královéhradecký dětský sbor Jitro založil v roce 1973 Josef Vrátil. Od roku 1977 stojí v jeho čele umělecký vedoucí a sbormistr Jiří Skopal, pod jehož vedením se sbor rozrostl do sedmi oddělení a z počátečního zájmového útvaru se vypracoval na světovou úroveň. Sbor již v roce 1979 zvítězil na národní soutěži dětských sborů v Olomouci (Zlatá palma) a úspěch zopakoval také o rok později (Zlatý vavřín). Od 80. let Jitro pravidelně uskutečňuje turné v mnoha evropských zemích (Belgie, Dánsko, Francie, Itálie, Lichtenštejnsko, Německo, Nizozemí, Rakousko, Řecko, Španělsko, Velká Británie) a je účastníkem mezinárodních soutěží, na kterých získalo celou řadu významných ocenění. Mezi největší úspěchy patří vítězství v Llangollenu (Wales, 1988), v Nantes (Francie, 1989), v Leccu (Itálie, 1990), v Neerpeltu (Belgie, 1996), v Olomouci (2003), v Pardubicích (2009), znovu v Leccu (Itálie 2010), v Žilině (Slovensko 2017), v Sydney (Austrálie 2018) a získání tří zlatých medailí v Xiamenu (Čína, 2006).
Od roku 1990 sbor uskutečnil patnáct turné po Spojených státech amerických (New York, Houston, Boston, Dallas, Madison, Indianapolis, Cincinnati, Nashville, Washington, St. Louis, Kansas City, Milwaukee), osm po Japonsku (1993, 2001, 2004, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019) a v roce 1993 koncertoval v Hong Kongu.
Jitro pravidelně spolupracuje s rozhlasem, televizí, vydává hudební nosiče. Repertoár zahrnuje díla vokální polyfonie, oratorní tituly, spirituály, úpravy lidových písní i soudobou tvorbu. Sbor vystupuje na premiérových koncertech Asociace českých skladatelů koncertních umělců a je nositelem cen Českého hudebního fondu za interpretační výkony.
Pěvecký sbor má Fsvé sídlo ve „zpívajícím domečku“ v Gayerových kasárnách v Hradci Králové. V roce 1997 vznikl ženský sbor JITRO, z něhož se stal později sbor smíšený. Členy sboru se stávají převážně absolventi Královéhradeckého dětského sboru.

Přípravná oddělení


Broučci


přípravné oddělení, předškolní děti

Přípravné oddělení Broučci je určeno pro nejmladší děti předškolního věku (4 – 6 let). Pod odborným vedením sbormistryně zde děti metodou hry pronikají do tajemství hudby, naučí se mnoho pěkných písniček a postupně si osvojují základy hlasové výchovy. Zkoušky probíhají ve dvou skupinách. Rodiče si mohou vybrat tu, která lépe vyhovuje jejich časovým možnostem – ve středu (16:25 – 17:10) nebo ve čtvrtek (16:25 – 17:10) ve zkušebně sboru v budově Jitra. Sbormistryní je Květoslava Skopalová.

Světlušky


přípravné oddělení, 1. třídy

Prvňáčci mohou navštěvovat zkoušky v přípravném sboru Světlušky ve dvou termínech. Rodiče si mohou vybrat ten, který jim vyhovuje lépe – v pondělí (16:25 – 17:10) nebo v úterý (16:25 – 17:10). Pod odborným vedením zde děti postupně pronikají do tajů hudby, metodou hry se seznamují se základy pěvecké techniky a intonace. Prostřednictvím hudebních činností si osvojí elementární prvky hudební teorie a vytvářejí si postupně základní repertoár dětských písní, které jsou schopny kultivovaně interpretovat na koncertech KHDS. Sbormistryní je Květoslava Skopalová.

Skřivánek A


přípravné oddělení, 2. třídy

Děti z druhých tříd základních škol zpívají v přípravném sboru Skřivánek A, který zkouší pravidelně vždy v úterý (17:15 – 18:00). Úměrně svému věku se seznamují s hudební teorií, získávají další pěvecké dovednosti, rozvíjejí své intonační a interpretační schopnosti a rozšiřují si repertoár lidových i umělých písní. Důležitá pro činnost dětí v pěveckém sboru je motivace a nenásilné vytváření vztahu k hudbě. Skřivánek A vystupuje v rámci koncertů všech oddělení KHDS i na samostatných vystoupeních pro rodiče i veřejnost. Sbormistrem je Mgr. Filip Tesař.

Skřivánek B


přípravné oddělení, 3. třídy

Přípravné oddělení Skřivánek B navštěvují děti ze třetích tříd základních škol. Pravidelně zkouší ve středu (16:25 – 17:30). Na společných zkouškách si zpěváci prohlubují své znalosti z oblasti hudební teorie a zdokonalují své intonační a pěvecké dovednosti i interpretační schopnosti. Repertoár sboru zahrnuje skladby jednohlasé i vícehlasé. Skřivánek B vystupuje v rámci společných koncertů všech oddělení KHDS a každoročně realizuje samostatná vystoupení v Hradci Králové a dalších městech. Účastní se také víkendového a prázdninového soustředění spolu s Vlčími máky a hlavním sborem Jitro. Sbormistryní je Lenka Plašilová.

Vlčí máky


přípravné oddělení, 4.-5. třídy

Vlčí máky jsou nejvyšším výhradně přípravným oddělením KHDS. Děti absolvují zkoušky v pondělí (16:25 – 18:00) a ve čtvrtek (17:15 – 18:00, zde jen žáci 5. tříd). Tyto pravidelné zkoušky jsou základem jejich sborové přípravy. Mimo pravidelnou činnost absolvují zpěváci v průběhu roku několik víkendových soustředění. Cílem sborové průpravy dětí v tomto oddělení je co nejlépe připravit zpěváky pro vstup do hlavního sboru. Vlčí máky vystupují v rámci společných koncertů všech oddělení KHDS a realizují i samostatná vystoupení, jež jsou součástí kulturní nabídky akcí v našem městě i mimo něj. V květnu 2009 se přípravný sbor úspěšně zúčastnil Evropského festivalu duchovní hudby na Šumavě a v Německu. Významným úspěchem bylo nedávné premiérové nastudování cyklu “Kudy kam“ soudobého skladatele Jana Jiráska. Tento cyklus sbor úspěšně uvedl koncem listopadu 2009 na koncertě, kde byl přítomen i sám autor. V roce 2011 a 2012 sbor vystoupil dohromady se souborem Hradišťan v Pardubicích a v Hradci Králové, kde společně uvedli cyklus „Studánko, rubínko“, jehož autorem je umělecký vedoucí Hradišťanu Jiří Pavlica. Vlčí máky účinkují také na výchovných koncertech pro děti z mateřských i základních škol. Sbormistryní je Mgr. Lucie Gregorovič Fárová.

Jitříčko


příprava na hlavní oddělení

Sbor Jitříčko je pro zpěváky KHDS posledním předstupněm hlavního koncertního sboru Jitro. Zpívají v něm děti ve věku od 11 do 14 let, které zkouší dvakrát týdně – v pondělí a ve čtvrtek (17:30 – 19:30), přičemž některé skladby nacvičují již souběžně s hlavním sborem. Repertoár oddělení zahrnuje jednohlasé a vícehlasé písně od období gotiky a renesance až po tvorbu současných autorů. Každý rok uskuteční Jitříčko několik vystoupení v Hradci Králové, ale koncertoval mimo jiné také v Praze, Tachově, Liberci, Olomouci a v Pardubicích. Velmi úspěšné byly jeho zahraniční koncerty v Německu, Rakousku, Francii a Maďarsku. Mezi největší úspěchy Jitříčka patří vítězství na mezinárodní soutěži Svátky písní Olomouc (2003) a získání zlatého pásma v kategorii dětských sborů na Mezinárodním festivalu a soutěži pěveckých sborů Bohuslava Martinů v Pardubicích (2009). Dlouholetým dirigentem Jitříčka byl Mgr. Jiří Skopal, PhD., v současné době pracuje sbor pod vedením sbormistryně Mgr. Lucie Gregorovič Fárové.