Královéhradecký dětský sbor


Královéhradecký dětský sbor Jitro navštěvují děti ve věkovém rozmezí 4 – 19 let. Každá věková skupina má své přípravné sborové oddělení: Broučci (předškoláci), Světlušky (1. třídy), Skřivánek A (2. třídy), Skřivánek B (3. třídy), Vlčí máky (4. – 5. třídy) a Jitříčko (6. – 9. třídy). Jitříčko již zkouší s hlavním sborem Jitro.
Broučci

předškoláci

Světlušky

1. třída

Skřivánci A

2. třída

Skřivánci B

3. třída

Vlčí máky

4. - 5. třída

Jitříčko

předstupeň Jitra

Přijímáme nové zpěváky


ZUŠ JITRO A KRÁLOVÉHRADECKÝ DĚTSKÝ SBOR PŘIJÍMAJÍ  NOVÉ ZPĚVÁČKY VE VĚKU OD 4 DO 14 LET

Přijímání nových zpěváků probíhá v průběhu školního roku v budově sboru v Gayerových kasárnách (tř. ČSA 335) ve všední dny od 14:00 do 16:00 nebo po domluvě na tel.: +420 775 620 096.

Přihláška ke sboru

Aktuality


Japonsko 2019

Letošní předvánoční koncertní turné po Japonsku začalo v noci z 21. na 22.…

Více informací

Podzimní koncert

Jako tradičně se i letos při Podzimním koncertu představila všechna přípravná…

Více informací

Jitro a Jitříčko na Bedřichovce

I o dalším víkendu nám byla chata Bedřichovka a Perla v Orlickém Záhoří útulným…

Více informací