Milí přátelé a rodiče dětí všech oddělení Královéhradeckého dětského sboru Jitro! 10. ledna 1973 se uskutečnila první zkouška sboru a tak v letošním roce oslavíme padesát let od jeho založení.

Slavnostní koncert se uskuteční 18. listopadu 2023 v 17.00 hodin ve velkém sále Kulturního centra Aldis. Vystoupí všechna oddělení sboru včetně absolventů. K výročí připravujeme almanach, který mapuje všechny významné události života sboru, koncerty, zájezdy, soutěže. Obsahuje také mnoho fotografií a přirozeně i seznam absolventů a současných členů sboru.

Publikace bude mít 400 až 500 stran a věříme, že vás potěší. Při nákladu 800 kusů bude cena jednoho výtisku 600,- Kč. V případě Vašeho zájmu budeme rádi za Vaše objednávky zaplacením uvedené částky na transparentní účet Klubu rodičů a přátel Královéhradeckého dětského sboru nejpozději do 20. června 2023.

Číslo účtu: 323409660/0300
IBAN: CZ90 0300 0000 0003 2340 9660
BIC/SWIFT: CEKOCZPP

Do poznámky uveďte své jméno a příjmení!

Almanach si vyzvednete po koncertě 18. listopadu 2023, případně v následujících dnech ve sborovém domečku.

Srdečně zdraví

Jiří Skopal