Jako tradičně se i letos při Podzimním koncertu představila všechna přípravná oddělení sboru, včetně hlavní koncertní skupiny, která za nedlouho opět vycestuje na koncertní turné do Japonska. Fotografie z koncertu naleznete na fotoserveru.