V prvním zářijovém týdnu probíhá domluva rozvrhu individuální výuky.

Zkoušky Jitříčka a Jitra běží již v pravidelných časech (pondělí a čtvrtek 17:30 – 19:30).

Informace o termínech prvních zkoušek jednotlivých oddělení:

Pro děti předškolního věku (Broučci) ve dvou skupinách (v termínu, který Vám lépe vyhovuje):

– středa 18. 9. od 16:25 do 17:10 nebo

– čtvrtek 19. 9. od 16:25 do 17:10 hodin

Pro děti 1. tříd (Světlušky) ve třech skupinách (v termínu, který Vám lépe vyhovuje):

– pondělí 16. 9. od 16:25 do 17:10 hodin nebo

– úterý 17. 9. od 16:25 do 17:10 hodin

Pro děti 2. tříd (Skřivánek „A“) v úterý 10. 9. od 17:15 do 18:10 hodin

Pro děti 3. tříd (Skřivánek „B“) ve středu 11. 9. od 16:25 do 17:30 hodin

Pro děti 4. a 5. tříd (Vlčí máky) v pondělí 9. 9. od 16:25 do 18:00 hodin

(Pozn.: Žáci 5.tříd navštěvující Vlčí máky druhým rokem budou mít v letošním roce ještě druhou zkoušku každý čtvrtek od 17:15 do 18:00 hodin.)

Žáci od 1. třídy ZŠ mají k hodině sborového zpěvu ještě individuální hlasovou výchovu. Termín této výuky (45 minut) si domluvíte dle Vašich časových možností. Více na tel.: 775 620 096