Vážený pane sbormistře a skvělá všechna děvčata a mladé slečny! To, co jste předvedli v sobotu v Sále Martinů při předávání cen Classic Prague Awards, bylo opravdu mimořádné. Jak po pěvecké stránce, tak i celkovým způsobem velmi sebevědomé a vkusné prezentace. Vůbec se nedivím, že jste očarovali Svět. Stávám se vaším věrným fanouškem, Ondřej Soukup