Za viac ako tri desiatky rokov, kedy som viedol detský zbor, som počul mnohé spevácke výkony, ktoré vzbudzovali obdiv poroty a publika. V stredu 27. 5. 2015 som však po rokoch opäť počul spievať detský zbor Jitro z Hradca Králové. Bol hosťom celoslovenskej súťaže Mládež spieva 2015 v Prievidzi. Očarený výkonom zboru musím konštatovať, že Jitro nezostalo nič dlžné povesti ktorá ho predchádza – zbor svetovej úrovne. Vystupovanie detí, skvelé sólistické výstupy, výborná dramaturgia a dirigentský výkon dalo ich vystúpeniu punc profesionality. Auditórium koncertu tvorili prevažne deti zo súťažiacich zborov. Prekvapila ma nadšená odozva tohto detského publika na tak náročné skladby akými boli Badingsovo Kyrie eleison, Hurníkov Vejr, či Vičarove Gorale. Záverečné standing ovations, ktoré akosi zľudovelo, bolo v tomto prípade úplne opodstatnené.

Alfonz Poliak
(sbormistr a vysokoškolský učitel na Katedře hudební kultury
Pedagogické fakulty Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici)