Koncert ve Smetanově síni Obecního domu
Královéhradecký dětský sbor Jitro vystoupí v prosinci se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK ve Smetanově síni Obecního domu v Praze.