Jitro vystoupilo při slavnostním udělení Čestného doktorátu a Zlaté medaile Univerzity Hradec Králové Mgr. Zdeňku Svěrákovi, dr. h. c.