Zápisy se konají, v budově sboru v Gayerových kasárnách, ul. Československé armády 335, Hradec Králové. Děti si k zápisu připraví jednu oblíbenou píseň.