Japonská medaile a ocenění za pomoc Jitra lidem postiženým ničivým zemětřesením v roce 2011
Představitelé veřejného života z japonské prefektury Fukushima ocenili náš příspěvek v pomoci lidem zasaženým zemětřesením a ničivým tsunami. Těmto lidem jsme věnovali část našeho turné Japonsko 2013. Jitro bylo navíc vloni vybráno i do japonského televizního projektu na podporu postižených území a již v roce 2011 uspořádalo benefiční koncert „Jitro zpívá pro Japonsko“, jehož výtěžek společně se vzkazem na DVD zaslalo nejpostiženějším obětem.