1200 posluchačů aplaudovalo Jitru a jeho 350 členům na pódiu
Tradiční vánoční koncert všech oddělení sboru byl prvním vystoupením sboru po návratu z USA a zároveň příležitostí ke slavnostnímu křtu nového CD Vánoce s Jitrem v úžasné atmosféře a před zcela zaplněným kongresovým centrem Aldis. Foto zde.