Začíná rekonstrukce budovy naší školy! Naše velké poděkování patří zástupcům města Hradce Králové i ostatním zúčastněným, díky kterým mohla být nezbytná rekonstrukce schválena a zahájena.