Vystupila všechna oddělení Královéhradeckého dětského sboru. Fotografie z koncertu jsou na fotoserveru Flickr.