Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. zastoupené Ing. Jiřím Seidlerem, předsedou představenstva, se stává od 1.7.2013 významným partnerem podporujícím aktivity Královéhradeckého dětského sboru JITRO.