Vážený pane profesore,

děkuji Vám ze srdce za vystoupení Vašeho nádherného Královéhradeckého dětského sboru Jitro na festivalu Hudební fórum Hradec Králové. Stává se zřídka, aby umělec, který dosáhl ve svém oboru snad všeho myslitelného, podstoupil riziko nového, otevřel se nestandardním možnostem, jak lze dělat hudbu. Tím spíše, když je ve hře i pedagogická zodpovědnost za dětský soubor a zodpovědnost profesora vysoké školy. Umožnil jste vzájemné doplňování akademického rozhledu a umu a neakademické svobody volby prostředků. Otevřel jste cestu hluboce obohacující vzájemnosti. Děkuji Vám za strhující zážitek, kterým jste nás všechny obdaroval při provedení oratorií Broniuse Kutavičiuse na HFHK 2012.

Váš Marek Hrubecký, dramaturg FHK