Milý Jiří, moje milé „Jitřenky“,

chci Vám poděkovat za nádherný hudební zážitek, který jste mi připravili svým včerejším vystoupením na koncertu, věnovaném v rámci volného cyklu „Pocta tvůrcům“ devadesátinám Mistra Ilji Hurníka. Vaše po všech stránkách dokonalá interpretace Hurníkových náročných skladeb patří k tomu nejlepšímu, co jsem měl v oblasti sborového zpěvu Vaší kategorie příležitost slyšet. A slyšel jsem toho již opravdu hodně. Blahopřeji Vám k Vašemu překrásnému sborovému muzicírování a přeji Vám do dalšího sborového života nejen mnoho dalších podobných úspěchů, ale i opravdové radosti ze společného zpívání.

S obdivem
Váš

Jiří Kolář

Prof. PaedDr. Jiří Kolář – sbormistr, pedagog a hudební spisovatel, narozen 16. 11. 1932 v Hradci Králové, čestný předseda Unie českých pěveckých sborů, předseda Sdružení sborových dirigentů při AHUV,…