Jitro bude zpívat skladby Ilji Hurníka v Rudolfinu 17.11.2012 v 18.00. V průběhu koncertu přednese cyklus Červnová noc a bude se podílet na
provedení dvou částí cyklu Voda, voděnka ( Studánka, Věčné pouť) a mše pro dětský sbor a varhany Missa Vinea Crucis.