Školní vzdělávací program Základní umělecké školy JITRO Hradec Králové platný od 1.9.2012 je k dispozici k nahlédnutí v kanceláři školy.