Není tomu ani čtrnáct dní a Jitro už opět vyrazilo na předvánoční turné do sousedního Německa a Francie.