Královéhradecký dětský sbor posílá do Japonska na pomoc nejpostiženější oblasti Fukušima čistý výtěžek koncertu „Jitro zpívá pro Japonsko“, který se uskutečnil 9. května 2011. Současně s finanční částkou 35 440,-Kč míří do Japonska i DVD se vzkazy členek sboru obyvatelům postižené oblasti.