9.května 2011, Hradec Králové – Česká republika

Výtěžek koncertu Královéhradeckého dětského sboru JITRO plánovaného na pondělí 9. května (od 18 hodin v sále Filharmonie Hradec Králové) bude věnován jedné z nejpostiženějších oblastí Japonska Soma City.

Japonský manažer Tošitake Nakamura napsal, že na něj silně zapůsobila snaha Jitra pomoci. Jakákoliv částka rozhodně pomůže povzbudit trpící lidi ve Fukušimě v Soma City, ve městě, kde Jitro nedávno zpívalo a které bylo silně zničeno jak tsunami, tak havárií elektrárny.

Prodej vstupenek zajišťuje www.hkpoint.cz. Částka zaplacená za vstupenku je současně vaším darem zničenému městu Soma City.

EP1010495.JPG

Na koncertě vystoupí všechna přípravná oddělení sboru a účastníci soutěže Hradecký slavík.

V závěru koncertu provedou Vlčí máky – Jitříčko minioperu Sněhurka a všichni společně zazpívají píseň Zdeňka Lukáše Zpívala bych, zpívala.