Se souhlasem citujeme z dopisu s pozváním do Katedrály sv. Víta, Vojtěcha a Václava:

Vážený pane profesore,
zdravím Vás z Prahy a navazuji na telefonický rozhovor s Vámi. Budeme velmi potěšeni – pan arcibiskup Dominik Duka, pan ceremonář Vojtěch Mátl, Katedrála sv. Víta, Vojtěcha a Václava v Praze a já, když přijedete zazpívat se svým sborem Jitrem. Jedná se o neděli 12. června tohoto roku, kdy je Slavnost Seslání Ducha svatého a Mše sv. je dopoledne v 9.30 hod. Pan arcibiskup bude biřmovat při této Slavnosti.

Nebudu mít problém Vás doprovodit na varhany. Předem děkuji a budu očekávat Vaše přání a návrhy.
Vše dobré MgA. Josef Kšica, ředitel kůru a varhaník
Katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze