21.října 2010 až 8.listopadu 2010 – Japonsko
Ve dnech 21. října až 8. listopadu 2010 Jitro absolvovalo koncertní turné po Japonsku. Po celou dobu jsme Vám přinášeli nové zprávy i obrázky z míst pobytu. Průběh celého turné, den po dni, naleznete zde.