SpolufinancováníEvropské unie a MŠMT

Příjemce dotace: Základní umělecká škola JITRO Hradec Králové

Název projektu: „Rovný přístup ke vzdělání v ZUŠ JITRO“

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000257

Období realizace: 1. 9.2022 – 31.8.2025

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci výzvy č. 02_22_002 – OP JAK – Šablony I, která byla vyhlášena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Č (MŠMT) dne 25.5.2022.

Z finančních prostředků v celkové výši 848 625,- Kč hradíme následující aktivity:

  • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZUŠ
  • Spolupráce pracovníků ve vzdělávání ZUŠ
  • Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ZUŠ