Aktuální informace


ZUŠ Jitro začne v omezeném režimu vyučovat od 11. května 2020. Veškeré informace byly zaslány zákonným zástupcům e-mailem a poštou.

Hodně zdraví přeje kolektiv ZUŠ JITRO.

Přijímáme nové zpěváky


ZÁPIS do ZUŠ JITRO HRADEC KRÁLOVÉ
27. dubna – 31. května 2020

Přihlášku můžete podat elektronicky, případně si ji stáhnout, vytisknout a poslat poštou nebo vhodit do schránky budovy školy. Na základě přihlášky budou uchazeči pozváni k osobní schůzce (v průběhu června nebo začátkem září).

Královéhradecký dětský sbor


Královéhradecký dětský sbor Jitro navštěvují děti ve věkovém rozmezí 4 – 19 let. Každá věková skupina má své přípravné sborové oddělení: Broučci (předškoláci), Světlušky (1. třídy), Skřivánek A (2. třídy), Skřivánek B (3. třídy), Vlčí máky (4. – 5. třídy) a Jitříčko (6. – 9. třídy). Jitříčko již zkouší s hlavním sborem Jitro.
Broučci

předškoláci

Světlušky

1. třída

Skřivánci A

2. třída

Skřivánci B

3. třída

Vlčí máky

4. - 5. třída

Jitříčko

předstupeň Jitra