Za dodržení hygienických podmínek zahájí ZUŠ JITRO 11. 5. 2020 individuální výuku, od 18. 5. výuku kolektivní – sbory. Informace přišly rodičům emailem a v nejbližší době je zkontaktují naši učitelé. Těšíme se na Vás!