Ukázka: Ilja Hurník - Studánka
Jan Jirásek - Sanctus
Ukázka z CD České a moravské vánoční koledy
Jitro Královéhradecký dětský sbor

Jitro pravidelně koncertuje v USA (13 turné, 217 koncertů), Japonsku (6 turné), Číně (2 turné) i ve většině zemí Evropy (2400 koncertů), v průběhu let zvítězil na 27 uznávaných mezinárodních soutěžích a natočil několik desítek CD. Zahraniční i naše odborná kritika hodnotí Jitro jako jeden z nejlepších dětských sborů světa a označuje ho za klenot české kultury. VÍCE INFO

Jitříčko přípravné oddělení

Sbor Jitříčko je posledním předstupněm hlavního koncertního sboru Jitro. Repertoár zahrnuje jednohlasé a vícehlasé písně období gotiky a renesance, až po tvorbu současných autorů. Každý rok uskuteční Jitříčko několik vystoupení v Hradci Králové i dalších našich městech a při zahraničních koncertech v Německu, Rakousku, Francii nebo například Maďarsku.

VÍCE INFO
Vlčí máky přípravné oddělení, 4.-5. třídy

Vlčí máky jsou nejvyšším přípravným oddělením KHDS s cílem připravit zpěváky pro vstup do hlavního sboru. Dvě pravidelné zkoušky v týdnu a několik víkendových soustředění jsou základem sborové přípravy dětí čtvrtých a pátých tříd ZŠ. Vlčí máky vystupují v rámci společných koncertů všech oddělení KHDS i samostatně, v našem městě i mimo Hradec Králové.

VÍCE INFO
Skřívánek B přípravné oddělení, 3. třídy

Na společných zkouškách si zpěváci Skřivánku B prohlubují své znalosti z oblasti hudební teorie a intonace a zdokonalují pěvecké dovednosti a interpretační schopnosti. Repertoár sboru zahrnuje skladby jednohlasé i vícehlasé. Skřivánek B vystupuje v rámci společných koncertů všech oddělení KHDS i samostatně mimo Hradec Králové.

VÍCE INFO
Skřívánek A přípravné oddělení, 2. třídy

Děti z druhých tříd ZŠ zpívají v přípravném sboru Skřivánek A. Postupně se seznamují se základy hudební teorie a intonace, získávají základní pěvecké dovednosti, rozvíjejí své interpretační schopnosti a rozšiřují si repertoár lidových i umělých písní. Důležitá pro činnost dětí v pěveckém sboru je motivace a citlivé vytváření vztahu k hudbě. VÍCE INFO

Světlušky přípravné oddělení, 1. třídy

Pod odborným vedením děti postupně pronikají do tajů hudby a zvládají základní písňový repertoár. Metodou hry se žáci seznamují se základy techniky zpěvu a intonace, zvládají elementární prvky hudební teorie a vytvářejí si postupně základní repertoár dětských písní, které jsou schopny kultivovaně interpretovat na koncertech KHDS. VÍCE INFO

Broučci přípravné oddělení, předškoláci

Nejmladší oddělení Broučci je určeno pro děti předškolního věku (4 - 6 let). Pod odborným vedením zde děti metodou hry pronikají do tajemství hudby, naučí se mnoho pěkných písniček a učí se postupně zvládat základy hlasové výchovy. VÍCE INFO

Aktuální informace

Vynikající úspěch žáků školy na soutěži ZUŠ

(Zveřejněno 13. 2. 2018)

Včera se žáci školy zúčastnili okresního kola soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu. Máme velkou radost z jejich úspěchů a gratulujeme jim! Děkujeme také vyučujícím za jejich přípravu. Výsledky zde: (upraveno a doplněno)

0. kategorie:

Pencáková Nella – 1. místo (s postupem do kraj. kola)

Pechánková Leticie – 1. místo

Hájková Anna – 1. místo (s postupem do kraj. kola)

Hynková Lucie – 2. místo

1. kategorie:

Vašinová Madalena – 2. místo

2. kategorie:

Helešicová Adéla – 1. místo (s postupem do kraj. kola)

Skalický Vojtěch – 1. místo (s postupem do kraj. kola)

Jančová Viktorie - 1. místo

3. kategorie:

Pekařová Lucie – 3. místo

6. kategorie:

Štorková Natálie - 1. místo (s postupem do kraj. kola)

Komorní zpěv

2. kategorie:

Duo (Skalická V., Skalický V.) - 2.místo

Duo (Štorková N., Špačková R.) - 1. místo (s postupem do kraj. kola)

3. kategorie:

Trio (Lelková, Michálková, Javorská) – 1. místo (s postupem do kraj. kola)

Duo (Ceeová,Holubová) - 2.místo 

Login

Přihlášení do intranetu
Intranet je určen členům sboru a jejich rodinným příslušníkům

Nemáte-li přístup, kontaktujte ředitelku školy na adrese zus@jitro.cz
Nahoru