Ukázka: Ilja Hurník - Studánka
Jan Jirásek - Sanctus
Ukázka z CD České a moravské vánoční koledy
Společenský ples

Královéhradecký dětský sbor Jitro a vokální soubor Gentleman Singers
vás zvou na Společenský ples, který se koná
9. února 2019 od 20 hodin v Adalbertinu.
K poslechu a tanci hraje EGO retro music + další bohatý program. Předprodej vstupenek na HK point

Jitro Královéhradecký dětský sbor

Jitro pravidelně koncertuje v USA (13 turné, 217 koncertů), Japonsku (6 turné), Číně (2 turné) i ve většině zemí Evropy (2400 koncertů), v průběhu let zvítězil na 27 uznávaných mezinárodních soutěžích a natočil několik desítek CD. Zahraniční i naše odborná kritika hodnotí Jitro jako jeden z nejlepších dětských sborů světa a označuje ho za klenot české kultury. VÍCE INFO

Jitříčko přípravné oddělení

Sbor Jitříčko je posledním předstupněm hlavního koncertního sboru Jitro. Repertoár zahrnuje jednohlasé a vícehlasé písně období gotiky a renesance, až po tvorbu současných autorů. Každý rok uskuteční Jitříčko několik vystoupení v Hradci Králové i dalších našich městech a při zahraničních koncertech v Německu, Rakousku, Francii nebo například Maďarsku.

VÍCE INFO
Vlčí máky přípravné oddělení, 4.-5. třídy

Vlčí máky jsou nejvyšším přípravným oddělením KHDS s cílem připravit zpěváky pro vstup do hlavního sboru. Dvě pravidelné zkoušky v týdnu a několik víkendových soustředění jsou základem sborové přípravy dětí čtvrtých a pátých tříd ZŠ. Vlčí máky vystupují v rámci společných koncertů všech oddělení KHDS i samostatně, v našem městě i mimo Hradec Králové.

VÍCE INFO
Skřívánek B přípravné oddělení, 3. třídy

Na společných zkouškách si zpěváci Skřivánku B prohlubují své znalosti z oblasti hudební teorie a intonace a zdokonalují pěvecké dovednosti a interpretační schopnosti. Repertoár sboru zahrnuje skladby jednohlasé i vícehlasé. Skřivánek B vystupuje v rámci společných koncertů všech oddělení KHDS i samostatně mimo Hradec Králové.

VÍCE INFO
Skřívánek A přípravné oddělení, 2. třídy

Děti z druhých tříd ZŠ zpívají v přípravném sboru Skřivánek A. Postupně se seznamují se základy hudební teorie a intonace, získávají základní pěvecké dovednosti, rozvíjejí své interpretační schopnosti a rozšiřují si repertoár lidových i umělých písní. Důležitá pro činnost dětí v pěveckém sboru je motivace a citlivé vytváření vztahu k hudbě. VÍCE INFO

Světlušky přípravné oddělení, 1. třídy

Pod odborným vedením děti postupně pronikají do tajů hudby a zvládají základní písňový repertoár. Metodou hry se žáci seznamují se základy techniky zpěvu a intonace, zvládají elementární prvky hudební teorie a vytvářejí si postupně základní repertoár dětských písní, které jsou schopny kultivovaně interpretovat na koncertech KHDS. VÍCE INFO

Broučci přípravné oddělení, předškoláci

Nejmladší oddělení Broučci je určeno pro děti předškolního věku (4 - 6 let). Pod odborným vedením zde děti metodou hry pronikají do tajemství hudby, naučí se mnoho pěkných písniček a učí se postupně zvládat základy hlasové výchovy. VÍCE INFO

Hlavní sbor Jitro

Jitro, hlavní oddělení sboru
Jitro, hlavní oddělení sboru

Královéhradecký dětský sbor Jitro založil v roce 1973 Josef Vrátil. Od roku 1977 stojí v jeho čele umělecký vedoucí a sbormistr Jiří Skopal, který se svým sborem již v roce 1979 zvítězil na národní soutěži dětských sborů v Olomouci (Zlatá palma) a úspěch zopakoval o rok později (Zlatý vavřín). Od 80. let Jitro pravidelně uskutečňuje turné v mnoha evropských státech (Belgie, Dánsko, Francie, Itálie, Lichtenštejnsko, Německo, Nizozemí, Rakousko, Řecko, Španělsko, Velká Británie) a je účastníkem mezinárodních soutěží, na kterých získalo celou řadu významných ocenění. Mezi největší úspěchy patří vítězství v Llangollenu (Wales, 1988), v Nantes (Francie, 1989), v Leccu (Itálie, 1990), v Neerpeltu (Belgie, 1996), v Olomouci (2003), v Pardubicích (2009), v Leccu (Itálie 2010) a tři zlaté medaile v Xiamen (Čína, 2006).

Od roku 1990 sbor uskutečnil dvanáct turné po Spojených státech amerických (New York, Houston, Boston, Dallas, Madison, Indianapolis, Cincinnati, Naschville, Washington, St. Louis, Kansas City, Milwaukee), pět po Japonsku (1993, 2001, 2004, 2007, 2010) a v roce 1993 koncertoval v Hong Kongu.

Jitro pravidelně spolupracuje s rozhlasem, televizí, vydává hudební nosiče. Repertoár zahrnuje díla vokální polyfonie, oratorní tituly, spirituál, úpravy lidových písní i soudobou tvorbu. Vystupuje na premiérových koncertech Asociace českých skladatelů koncertních umělců, je nositelem cen Českého hudebního fondu za interpretační výkony.

Jitro je složitý komplex přibližně 350 dětí mezi 5 až 19 lety navštěvujících několik oddělení. Přípravná oddělení se jmenují Broučci, Světlušky, Skřivánek A, Skřivánek B a Vlčí máky. Posledním stupněm před vstupem do hlavního sboru se pro děti stává Jitříčko, ve kterém zažívají zkoušky s hlavním pěveckým sborem. Kromě zpěvu a hlasové výchovy se děti od nejútlejšího věku věnují hudební teorii, intonaci a hře na zobcovou flétnu. Sbormistry, kteří působí v přípravných odděleních Jitra, jsou Lucie Fárová, Miroslava Smolíková a Květoslava Skopalová. Hlavním korepetitorem Jitra je klavírista Michal Chrobák.

Pěvecký sbor má své sídlo ve „zpívajícím domečku" v Gayerových kasárnách v Hradci Králové. V roce 1997 vznikl ženský sbor JITRO, ze kterého se stal později sbor smíšený. Členy sboru se stávají absolventi dětského sboru, sbormistrem je Jan Fajfr.

Kontaktní údaje

Základní umělecká škola JITRO Hradec Králové

Třída ČSA 335
50003 Hradec Králové
Telefon: +420 774 428 929
Žáky můžete omlouvat i prostřednictvím SMS. Když probíhá výuka, nemůžeme zvedat telefony.
E-mail: zus@jitro.cz

Úřední hodiny: v pondělí až pátek 13:00 - 17:00

Reference

Výběr toho, co o nás řekli nebo napsali jiní.

Toshitake Nakamura, President Tempo Primo Japan Co. Ltd.

Návštěvníci ... byli představeními Jitra hluboce a ze srdce pohnuti až k slzám a reagovali potleskem ve stoje. Sdělovali, že to bylo poprvé v životě, co slyšeli tak krásné hlasy a harmonii. Zejména "Niji-yo-eien-ni", 30-minutová kantáta o lidech, kteří strádali při výbuchu atomové pumy v Hirošimě, byla úžasná; posluchači byli skutečně ohromeni tím, jak hluboce pochopily zpěvačky obsah písně a jak perfektně zpívaly japonsky. (17.11.2010)

Profesor Hiromi Ando, profesor hudby na jokohamské univerzitě

Písničku "Gorale" by nedokázali zazpívat ani Vídenští chlapci ani žádný jiný sbor. Váš sbor jsem před třemi lety považoval za nejlepší na světě a vy jste se mezi tím ještě technicky zlepšili. (27.10.2010)

Prof. J. Vičar, prezident mezinárodní soutěže

"Bylo pro mne velkým potěšením předávat před jásajícím sedmitisícovým shromážděním účastníků festivalu Svátky písní Olomouc 2003 profesoru Jiřímu Skopalovi a jeho synu Jiřímu celkem šestkrát zlaté medaile za absolutní vítězství v šesti kategoriích mezinárodní soutěže Mundi Cantant. Skopalův Královéhradecký dětský sbor je obdivuhodný organismus a jeho vrcholné těleso JITRO patří k nejlepším dětským pěveckým sborům na světě." (Svátky písní Olomouc - Mundi Cantant, 8. 6. 2003)

Prof. T. Fiala, člen poroty Mundi Cantant

"Za celou porotu se za prvé zmíním o perfektním zvládnutí náročného programu. Obdivovali jsme zvukovou vyváženost jednotlivých hlasových skupin, pozoruhodnou soustředěnost a celkovou kázeň všech pěvců. Vyjadřuji obdiv sboru a především sbormistrovi za desítky let této činnosti, která by mohla být vzorem všem ostatním." (2003)

Pavel Jurkovič, člen poroty Mundi Cantant

"Sledujete pozorně desítky sborů, abyste spravedlivě rozdělili zlato, stříbro nebo bronz. Nastoupí JITŘÍČKO nebo JITRO - a máte po starosti: zlato je jediná možnost. Už nejste uvážlivými porotci, ale okouzlenými posluchači. Díky, děti a Skopalové. Váš výkon měl hodnotu odměny." (2003)

Dr. Boris Kobrle, záznam pořadu na ČR 3 - Vltava

"Tento vynikající dětský pěvecký sbor, který je jedním z pilířů velmocenského postavení české kultury v tomto oboru, nasbíral nejprestižnější ceny i ohlas publika a odborné kritiky během svých triumfálních cest po Evropě, Asii a Americe. Je to dáno vynikajícím výběrem výrazných osobností, které sbormistr Jiří Skopal od roku 1977 k tělesu angažuje… ten pocit sounáležitosti, vnitřní kázně a společné odpovědnosti, ta cílevědomá tvorba image, kdy nejde jen o vnější obraz, ale o jasnou a čitelnou podobu vyrůstající z vnitřku, z estetického a z pracovního ideálu, to je kvalita, která na našich českých luzích snad stále ještě čeká na své zhodnocení a docenění." (2. 5. 2003)

Sainte-Foy-La-Grande, Journal - Quest

"Jak pro sbor tak i pro dirigenta platí, a to i v případě, že uhádnete drastickou pracovní disciplínu, že to, co nejvíce ohromuje, je pocit, že v sobě mají hudbu a že ji chtějí darovat, podělit se o ni. Technika, jakkoli je nesrovnatelná, je pouze ve službách duše hudby… A proto se z toho koncertu odchází jako z cesty na jinou planetu." (2002)

Luděk Vele, člen opery Národního divadla

"Málokdy se člověk setká s tak vynikajícím kolektivem dětí i vedení jako zde v Chrudimi při natáčení Studánek B. Martinů. Doufám, že dnešní spolupráce nebyla poslední. Díky." (Chrudim, 16. 9. 2001)

J. Kocur, recenze CD Closing the Century, Talent 1/2001, s. 30

"Nestydím se přiznat, že mně při prvém poslechu šel doslova mráz po zádech. Už dlouho jsem nezažil tak celostní, hluboký prožitek! Sbor je vskutku perfektní, skvělý; děti zpívají dokonale čistě…"

Horst Max, Präzident Sechsämter

"Vážený pane doktore Skopale, se svým dětským sborem, vaším vystupováním a především způsobem vašeho zpěvu, jste udělali pro porozumění mezi národy víc právě v naší pohraniční oblasti, než všichni politici dohromady. I za to náš srdečný dík."

P. Eben o snímku Liturgických zpěvů

"Milý pane dirigente, musím Vám říct, že to byl můj nejhezčí velikonoční dárek! Ta Vaše nahrávka mého propria In Conceptione immaculata B.M.V. mě i mou manželku úplně nadchla, když jsme ji spolu poslouchali. Je to naprosto perfektní, s výborným tempem a čistotou a vřelostí zpěvu. Vy vždycky cítíte skladby naprosto v mém duchu… Pozdravujte Váš sbor ode mne a vyřiďte jim, že mě velice potěšili a že je opravdu obdivuji". (1996)

I. Hurník o nahrávce mše Missa Vinea Crucis

"Děti jsou skvělé, zpívají dokonale čistě, s lehkostí, udivující v tak obtížné skladbě. Znamenitá jsou sóla, nevídaná je i hlasová kultura sboru, ve všech polohách." (1995)

Dr. J. B. Haberlen, president ACDA (Asociace amerických sbormistrů)

"Členové naší Asociace si budou dlouho pamatovat vaše koncerty, protože byly hlavním vrcholem konvence 1993. Nadšení vybraného auditoria sbormistrů a jejich vytrvalý aplaus tento fakt potvrzuje." (Národní konference Asociace amerických sbormistrů v San Antoniu, Texas, USA, 1993)

Prof. Doreen Rao, Toronto University

"Víte vy vůbec, že jste právě navždycky změnili charakter a styl celého amerického sborového zpěvu?" (Národní konference ACDA v San Antoniu, Texas, USA, 1993)

Penn State Eisenhower Auditorium

"Skopalův soubor jistě nabídl pěveckou laťku, kterou mohou posluchači State College užívat jako normu pro posuzování jiných sborů" (1991)

Přípravná oddělení

Královéhradeckého dětského sboru Jitro
Jitříčko, příprava na hlavní oddělení
Jitříčko, příprava na hlavní oddělení

Sbor Jitříčko je pro zpěváky KHDS posledním předstupněm hlavního koncertního sboru Jitro. Zpívají v něm děti ve věku od 11 do 14 let, které zkouší dvakrát týdně v pondělí a ve čtvrtek (18:00 – 19:30) již některé skladby souběžně s hlavním sborem. Repertoár sboru zahrnuje jednohlasé a vícehlasé písně období gotiky a renesance, až po tvorbu současných autorů. Každý rok uskuteční Jitříčko několik vystoupení v Hradci Králové, koncertoval také v Praze, Tachově, Liberci, Olomouci a v Pardubicích. Velmi úspěšné byly jeho zahraniční koncerty v Německu, Rakousku, Francii a Maďarsku. Mezi největší úspěchy Jitříčka patří vítězství tohoto sboru na mezinárodní soutěži Svátky písní Olomouc (2003) a získání zlatého pásma v kategorii dětských sborů na Mezinárodním festivalu a soutěži pěveckých sborů Bohuslava Martinů v Pardubicích (2009). Dlouholetým dirigentem tohoto sboru byl Mgr. Jiří Skopal, PhD. v současné době pracuje sbor pod vedením sbormistryně Mgr. Lucie Gregorovič Fárové.

Vlčí máky, přípravné oddělení, 4.-5. třídy
Vlčí máky, přípravné oddělení, 4.-5. třídy

Vlčí máky jsou nejvyšším přípravným oddělením KHDS. Děti absolvují zkoušky v pondělí (16:25 – 18:00) a ve čtvrtek (17:15 – 18:00, jen žáci 5. tříd). Pravidelné zkoušky jsou základem sborové přípravy dětí čtvrtých a pátých tříd ZŠ. Mimo tuto pravidelnou činnost absolvují zpěváci v průběhu roku několik víkendových soustředění. Cílem sborové průpravy dětí v tomto oddělení je co nejlépe připravit zpěváky pro vstup do hlavního sboru. Vlčí máky vystupují v rámci společných koncertů všech oddělení KHDS a realizují i samostatná vystoupení, jež jsou součástí kulturní nabídky akcí v našem městě i mimo Hradec Králové. V květnu 2009 se sbor úspěšně zúčastnil Evropského festivalu duchovní hudby na Šumavě a v Německu. Významným úspěchem bylo nedávné premiérové nastudování cyklu “Kudy kam“, soudobého skladatele Jana Jiráska. Tento cyklus sbor úspěšně uvedl koncem listopadu 2009 na koncertu, kde byl přítomen i sám autor. V roce 2011 a 2012 sbor vystoupil společně se souborem Hradišťan v Pardubicích a v Hradci Králové, se kterým uvedl cyklus „Studánko, rubínko“, jehož autorem je umělecký vedoucí Hradišťanu Jiří Pavlica. Vlčí máky účinkují také na výchovných koncerty pro děti z mateřských i základních škol. Sbormistryní je Mgr. Lucie Gregorovič Fárová.

Skřivánek B, přípravné oddělení, 3. třídy
Skřivánek B, přípravné oddělení, 3. třídy

Přípravné oddělení Skřivánek B navštěvují děti ze třetích tříd základních škol. Pravidelně zkouší ve středu (16:25 - 17:30). Na společných zkouškách si zpěváci prohlubují své znalosti z oblasti hudební teorie a intonace a zdokonalují pěvecké dovednosti a interpretační schopnosti. Repertoár sboru zahrnuje skladby jednohlasé i vícehlasé. Skřivánek B vystupuje v rámci společných koncertů všech oddělení KHDS a každoročně realizuje samostatná vystoupení mimo Hradec Králové. Účastní se také víkendového a prázdninového soustředění spolu s Vlčími máky a hlavním sborem JITRO. Sbormistryní je Mgr. Lucie Gregorovič Fárová.

Skřivánek A, přípravné oddělení, 2. třídy
Skřivánek A, přípravné oddělení, 2. třídy

Děti z druhých tříd ZŠ zpívají v přípravném sboru Skřivánek A a pravidelně zkouší vždy v úterý (17:15 - 18:00). Postupně se seznamují se základy hudební teorie a intonace, získávají základní pěvecké dovednosti, rozvíjejí své interpretační schopnosti a rozšiřují si repertoár lidových i umělých písní. Důležitá pro činnost dětí v pěveckém sboru je motivace a citlivé vytváření vztahu k hudbě. Skřivánek A vystupuje v rámci koncertů všech oddělení KHDS i na samostatných vystoupeních pro rodiče i veřejnost. Sbormistryní je Mgr. Miroslava Smolíková

Světlušky, přípravné oddělení, 1. třídy
Světlušky, přípravné oddělení, 1. třídy

Prvňáčci ze ZŠ mohou navštěvovat zkoušky v přípravném sboru Světlušky ve třech termínech. Rodiče si mohou vybrat ten, který nejlépe vyhovuje - v pondělí (16:25 - 17:10) nebo v úterý (16:25 - 17:10). Pod odborným vedením děti postupně pronikají do tajů hudby a zvládají základní písňový repertoár. Metodou hry se děti seznamují se základy techniky zpěvu a intonace. Prostřednictvím hudebních činností zvládají elementární prvky hudební teorie a vytvářejí si postupně základní repertoár dětských písní, které jsou schopny kultivovaně interpretovat na koncertech KHDS. Sbormistryní je Květoslava Skopalová.

Broučci, přípravné oddělení, předškolní děti
Broučci, přípravné oddělení, předškolní děti

Nejmladší oddělení Broučci je určeno pro děti předškolního věku (4 - 6 let). Pod odborným vedením sbormistryně zde děti metodou hry pronikají do tajemství hudby, naučí se mnoho pěkných písniček a učí se postupně zvládat základy hlasové výchovy. Zkoušky probíhají ve dvou skupinách. Rodiče si mohou vybrat ten, který nejlépe vyhovuje jejich časovým možnostem - ve středu nebo ve čtvrtek (16:25 - 17:10) ve zkušebně sboru v budově JITRA. Sbormistryní je Květoslava Skopalová.

Partneři Královéhradeckého dětského sboru Jitro

Partneři Královéhradeckého dětského sboru Jitro

Login

Přihlášení do intranetu
Intranet je určen členům sboru a jejich rodinným příslušníkům

Nemáte-li přístup, kontaktujte ředitelku školy na adrese zus@jitro.cz
Nahoru