Sample: Studánka by Ilja Hurník
Jan Jirásek: Sanctus
CD sample: Czech and Moravian Christmas Carols by Jan Jirasek
Jitro Czech Children's Choir

Jitro is an award-winning choir from the Czech Republic. The choir tours regularly in many European, Asian and American countries. Jitro takes part in international music festivals and cooperates with philharmonic orchestras. Choir is a complex institution with a membership of around 450 young singers ranging between 5 and 19 years of age. MORE INFO

News

Vynikající kritiky na CD Parallel Worlds

(Published on 2018-02-06)

Vynikající kritiky na CD Parallel Worlds pokračují. Připomínáme, že i toto CD bylo vydáno americkým gigantem PARMA Recordings. Novou kritiku přinášíme v italském originále, ale i v českém překladu.

Jan Jirásek: Parallel Worlds. © 2017 Navona Records

Originál: http://www.kathodik.it/modules.php?name=Reviews&rop=showcontent&id=6794

Jan Jirásek ‘Parallel worlds’
(Navona Records 2017)

Non si può non ammirare della scrittura corale di Jan Jirásek l’assoluta chiarezza contrappuntistica, la levigatezza delle soluzioni, la grazia con cui le dissonanze costellano il discorso musicale, arricchendolo e rendendolo assai profondo. Le risorse della voce sono impiegate con molto equilibrio, senza mai cedere a gratuite sperimentazioni. Della grande tradizione sacra, non casualmente, Jirásek conserva molti elementi: anzitutto la concezione melodica, l’equilibrio fra le parti, l’estrema comunicabilità delle intenzioni, l’ancoraggio netto al testo. Missa propria e Si, vis amari, ama sono lavori emblematici di questa capacità di inserirsi, con molta umiltà di intenzioni, nel grande mare della musica sacra destinata a soli elementi femminili. Mondi paralleli, che combina testi all’insegna del dialogo interreligioso, raggiunge, in tal senso, un’originalità espressiva assoluta. Mentre King Lavra, accogliendo elementi del profano, e occhieggiando a certe soluzioni che ricordano Orff, è una narrazione per coro assai suggestiva e godibile. Grazia e precisione sono i meriti principali del Jitro Czech Girls Choir, diretto da Jiri Skopal.

Český překlad:

Nelze neobdivovat vokální partituru Jana Jiráska, absolutní kontrapunktickou jasnost, uhlazenost řešení, vybranost, s níž dizonance osvětlují hudební rozhovor, aby ho obohatily a učinily hlubším. Hlasové zdroje jsou využívané se značnou vyvážeností, aniž by kdy sklouzly k levným experimentům. Z velké duchovní tradice, nikoli náhodně, zachovává Jirásek mnohé prvky: především melodický koncept, vyváženost partů, extrémní komunikatelnost záměrů, jasné ukotvení k textu. Missa propria a Si, vis amari, ama jsou emblematická díla s kapacitou zařadit se s velkou pokorou do velkého moře duchovní hudby, určené pouze pro ženské hlasy. Mondi paralleli, které kombinují texty ve jménu dialogu různých vyznání, dosahují v tomto smyslu absolutní výrazové originality. Zatímco Král Lávra se světskými prvky, koketující s jistými řešeními, které připomínají Orffa, je příběh pro sbor dostatečně sugestivní a potěšitelný. Půvab a preciznost jsou priincipiální zásluhy českého dívčího sboru Jitro, řízeného Jiřím Skopalem.

 

To top